Zásady podpory prehliadača

My v Karman Healthcare sme sa zaviazali uľahčiť náš softvér prístupný. Pretože je tento softvér dostupný prostredníctvom World Wide Web, mnohé obmedzenia týkajúce sa počítača a softvéru, ktorý používate na prístup k tomuto materiálu, boli odstránené.

Napriek tomu nie je možné ani praktické, aby sme plne podporovali každú kombináciu operačného systému a prehliadača, ktorá je k dispozícii. Na stránku www.karmanhealthcare.com sa dostanete prostredníctvom počítača PC, Mac alebo Linux použitím ktorýkoľvek z nasledujúcich podporovaných prehliadačov:

  • chróm
  • Firefox
  • safari
  • Internet Explorer*

Podporujeme dve najnovšie verzie každého z týchto prehliadačov. Po vydaní novej verzie začneme podporovať novo vydanú verziu a prestaneme podporovať najstaršiu predtým podporovanú verziu.

Bez ohľadu na zvolený prehliadač musíte povoliť súbory cookie a JavaScript.

Odporúčame použitím najnovšie verzie týchto prehliadačov na úrovni výroby. Zvlášť dôrazne odporúčame použitím Chrome alebo Firefox.

Poznámka: Neodporúčame použitím vývojové, testovacie alebo beta verzie týchto webových prehliadačov. Verzie, ktoré nie sú verejne dostupné, nemusia s aplikáciou Rally správne fungovať. Viac informácií o aktuálnych verziách webových prehliadačov a inštalácii nájdete na týchto odkazoch:

 

Nechaj odpoveď