Zásady vrátenia tovaru a často kladené otázky

Aby ste svoje vrátenie spracovali čo najefektívnejšie, dôsledne postupujte podľa nižšie uvedených pokynov. Nedodržanie týchto pokynov môže mať za následok oneskorenie spracovania vášho vrátenia alebo zamietnutie kreditu.

Nevratné výrobky

  • Produkty zakúpené viac ako tridsať (30) dní od dátumu odoslania
  • Konfigurované vozíky, špeciálne alebo zvyk výrobky vyrobené podľa špecifikácie zákazníka alebo predávané ako nevratné
  • Produkty vrátené v zmenenom alebo poškodenom obale alebo v inom ako pôvodnom obale
  • Balík a/alebo výrobok sú poškodené, porušené, poškodené alebo nepredajné
  • Vrátenie zakázané štátnymi zákonmi*
  • Všetky diely na sedenie je potrebné vrátiť do pôvodných zapečatených plastových vreciek
  • Vydanie čísla RMA nezaručuje kredit. Vydanie kreditu závisí od potvrdeného prijatia/kontroly a prijatia produktu RMA späť do inventára Karman a podlieha ostatným podmienkam týchto zásad

*Každý štát má individuálne zákony o lekárňach, všetky vratky podliehajú schváleniu regulačných záležitostí spoločnosti Karman

Aké sú vaše pravidlá týkajúce sa návratov?

Kontaktujte svojho miestneho poskytovateľa alebo internetového predajcu, od ktorého ste si kúpili výrobok Karman a zistite, aké sú ich zásady vrátenia a ako spracovať vrátenie. Ak ste nakupovali online, často nájdete zásady poskytovateľov na ich príslušných webových stránkach. Ak ste nakupovali priamo od spoločnosti Karman Healthcare Inc., môžete sa obrátiť na naše Zásady vrátenia tovaru.

Pri produktoch zakúpených u autorizovaného predajcu nemôžeme spracovať vrátenie tovaru priamo, pretože nemáme vaše finančné prostriedky. RMA sa vydávajú iba predajcom, ktorí majú aktívny účet v spoločnosti Karman Healthcare.

Krátka zásielka a poškodenie nákladu

Nároky na nedostatok, chyby v dodávke alebo chyby zjavné pri individuálnej kontrole je potrebné uplatniť písomne ​​u spoločnosti Karman do piatich (5) kalendárnych dní od prijatia zásielky. Neumožnenie včasného oznámenia kupujúcim bude znamenať nekvalifikované prijatie takejto zásielky.

Škody alebo nedostatky

V snahe obmedziť potenciál pri odďaľovaní riešenia škôd alebo nedostatku nárok, je zákazník povinný spočítať všetky potvrdenia pred tým, ako zákazník prijme dodávku od prepravcu. Okrem toho musí byť po prijatí výrobkov na nákladnom alebo nákladnom liste prepravcu (BOL) dopravcu zaznamenaná kontrola na zjavné poškodenie výrobku, obalu a/alebo nedostatku a musí byť spolupodpísaný zákazníkom. Poškodené výrobky musia zostať v pôvodnom obale, v prípade, že je potrebná kontrola doprava spoločnosť.

Zákazník je povinný do dvoch (2) pracovných dní od prijatia oznámenia spoločnosti Karman oznámiť akékoľvek škody pri preprave alebo akékoľvek z vyššie uvedených možných situácií, inak spoločnosť Karman nemá žiadne povinnosti týkajúce sa spracovania kreditu alebo zabezpečenia výmeny produktu. Kontaktujte servisného zástupcu Karman na čísle 626-581-2235 alebo obchodného zástupcu Karman a nahláste poškodenie alebo nedostatok.

Výrobky odoslané omylom od spoločnosti Karman

Zákazník musí informovať spoločnosť Karman o akýchkoľvek chybách alebo sporoch pri preprave do dvoch (2) pracovných dní od prijatia. Výrobky odoslané spoločnosťou Karman omylom je možné vrátiť prostredníctvom postupu RMA za predpokladu, že výrobky obdržíme do tridsiatich (30) dní od prijatia

RMA (autorizácia vrátenia tovaru), sadzobník poplatku a postup

Povolenie na návrat je potrebné vopred získať od spoločnosti Karman. Žiadne vrátenie žiadneho druhu nebude prijaté po štrnástich (14) kalendárnych dňoch od dátumu faktúry a bude odoslané späť do 30 dní s predplateným prepravným. Na tovar prijatý na kredit pri vrátení sa bude vzťahovať 15% poplatok za manipuláciu/doplnenie zásob a všetko doprava poplatky je potrebné uhradiť vopred.

Pri objednávkach vrátených na výmenu farby, veľkosti atď. Sa poplatok za doplnenie zásob zníži na 10%. Akékoľvek následné vrátenie bude prípad od základu v závislosti od produktu, situácie a bude predmetom poplatku v rozmedzí od 25 do 50% za poplatok za doplnenie zásob, plus minimálne 25 dolárov za spracovanie.

Tovar vyrobený na mieru nie je za žiadnych okolností možné vrátiť. V žiadnom prípade nie je možné vrátiť tovar bez predchádzajúceho získania čísla RMA (Returned Merchandise Authorization). Číslo autorizácie návratu musí byť vyznačené na vonkajšej strane škatule a odoslané späť do Karmanu. Všetky prepravné poplatky vrátane 1. cesty z Karmanu k zákazníkom nebudú pripísané ani vrátené.

Spoločnosť Karman pripíše všetky poplatky za dopravu a/alebo manipuláciu za pôvodnú objednávku zaplatenú zákazníkom za vrátenie tovaru, ktoré bolo spôsobené chybou spoločnosti Karman Healthcare, a v prípade vrátenia všetkých položiek na faktúre.

Jedna myšlienka na „vracia politiky"

  1. Tonita Henry hovorí:

    Skvelá spoločnosť! Veľmi nápomocný. Ceny sú veľmi rozumné, všetci ostatní chceli dvojnásobok sumy! ! Milujte moju stoličku! Ďakujem Karman.

priemerný
5 Na základe 1

Nechaj odpoveď